fr-272.jpg

Posiadamy obszerne magazyny przystosowane do przechowywania wszelkiego rodzaju preparatów – w tym łatwopalnych, niebezpiecznych i wymagających przechowywania w warunkach zabezpieczenia przed wybuchem.

Magazyny spełniają standardy wymagane przy przechowywaniu środków ochrony roślin i posiadają niezbędne urządzenia zabezpieczające.

Na życzenie naszych kontrahentów organizujemy wysyłkę towarów, w tym objętych wymaganiami konwencji ADR.

stock-photo-truck-in-warehouse-667250779.jpg
shutterstock_1247105992.jpg

Na terenie oddziału w Waćmierzu posiadamy również Skład Celny. Pozwala to na elastyczne zarządzanie towarami i surowcami do produkcji, umożliwia także prowadzenie niektórych czynności pod nadzorem celnym (np. przepakowywanie w mniejsze opakowania czy uszlachetnianie czynne) oraz dalszą wysyłkę gotowych produktów na rynek docelowy.

Pozostałe usługi