toxan-pasta-0.png
toxan-pasta-1.jpg
toxan-pasta-2.jpg

Toxan Pasta

Gwarantowana skuteczność

Atrakcyjna dla gryzoni pasta w saszetkach skutecznie zwalczająca myszy i szczury, wewnątrz i wokół budynków przez użytkownika profesjonalnego oraz szczury na terenach otwartych (parki, korty tenisowe, kempingi, itp.), na składowiskach odpadów i w kanałach ściekowych przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego w tym zakresie. Do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych (użytkownik profesjonalny i profesjonalny przeszkolony w tym zakresie) lub w punktach wykładania przynęty oraz bezpośrednio do nor (użytkownik profesjonalny przeszkolony w tym zakresie). Starannie dobrany skład produktu sprawia, że niezwykle smakuje on gryzoniom i bardzo długo zachowuje świeżość. Niezastąpiony w zwalczaniu myszy i szczurów w miejscach o dużej wilgotności np. w piwnicy.

Dostępne opakowania

jednostkowozbiorcze

 • Doypack

  Doypack

  1 kg
  karton - 10 sztuk

 • Wiaderko

  Wiaderko

  5 kg
  1 sztuka

 • Wiaderko

  Wiaderko

  10 kg
  1 sztuka

Stosowanie

Zwalczanie myszy: - niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): do 40 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 5 m. - wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): do 40 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 2 m.

Zwalczanie szczurów: - niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 10 m. - wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 5 m-20 m.

Zwalczanie szczurów w kanałach ściekowych: - niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): do 200 g przynęty na każdą studzienkę kanalizacyjną co 10 m. - wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): do 200 g przynęty na każdą studzienkę kanalizacyjną co 5 m.

Stosowanie do nor: 20-200 g przynęty na norę.

Zalecenia co do zwalczania:

Zastosowanie tego produktu powinno zwalczyć gryzonie w ciągu 35 dni.

Substancja czynna

0,005 % bromadiolone (antykoagulant jednodawkowy II generacji) l Zawiera gorzką substancję ograniczającą ryzyko spożycia produktu przez organizmy niebędące przedmiotem zwalczania

Forma użytkowa

Preparat w postaci pasty w gotowych do wykładania saszetkach.

Uwagi

„Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.”.

Karta charakterystyki

Toxan Pasta

Toxan Pasta

Ulotka

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.