derat-0.png
derat-1.jpg
derat-2.jpg
derat-3.jpg
derat-4.jpg

Derat

Odporny na wilgoć

Gotowa do użycia przynęta w postaci woskowych kostek (krążków), do zwalczania myszy i szczurów, wewnątrz i wokół budynków przez użytkownika profesjonalnego oraz zwalczania szczurów na terenach otwartych (parki, korty tenisowe, kempingi, itp.), na składowiskach odpadów i w kanałach ściekowych przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego w tym zakresie. Do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych (użytkownik profesjonalny i profesjonalny przeszkolony w tym zakresie) lub w punktach wykładania przynęty (użytkownik profesjonalny przeszkolony w tym zakresie).

Dostępne opakowania

jednostkowozbiorcze

 • Doypack

  Doypack

  1 kg
  1 sztuka

 • Wiaderko

  Wiaderko

  5 kg
  1 sztuka

 • Wiaderko

  Wiaderko

  10 kg
  1 sztuka

Stosowanie

Zwalczanie myszy: 100 g przynęty (7 krążków) na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/ punktami z przynętą powinna wynosić 3-4 m.

Zwalczanie szczurów: 200 g (14 krążków) przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 15-20 m.

Zwalczanie szczurów w kanałach ściekowych: 200 g (14 krążków) przynęty na każdą studzienkę kanalizacyjną

Zalecenia

Zastosowanie tego produktu powinno zwalczyć gryzonie w ciągu 35 dni.

Substancja czynna

0,005 % brodifakum (antykoagulant jednodawkowy II generacji) l Zawiera gorzką substancję ograniczającą ryzyko spożycia produktu przez organizmy niebędące przedmiotem zwalczania

Forma użytkowa

Gotowa do użycia przynęta w postaci woskowych kostek (krążków),.

Uwagi

„Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.”.

Karta charakterystyki

Derat